Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Inowrocław uczcił zwycięskie powstanie

fot. MJ
 INOWROCŁAW | 5  stycznia 2017, 16:52
Manifestacją patriotyczną pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich uczczono dziś 98. rocznicę zwycięskiego zrywu niepodległościowego.

r  e  k  l  a  m  a


Manifestacja patriotyczna rozpoczęła się o godz. 16.00 pod pomnikiem przy ul. Orłowskiej. W obchodach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz i dowództwa Garnizonu Inowrocław, harcerze oraz delegacje instytucji i mieszkańcy.

- Co roku uczestniczymy w tych uroczystościach. To jedyne zwycięskie powstanie, dlatego trzeba uczcić ludzi, którzy wyzwalali nasze tereny, trzeba im oddać hołd - powiedzieli nam państwo Maria i Kazimierz z Inowrocławia. - To pamięć o bohaterach, którzy walczyli za wolną Polską, oddali wszystko za to, co dzisiaj mamy - dodaje Kuba, przedstawiciel młodego pokolenia. [MJ]Jaki był główny powód wybuchu powstania w Wielkopolsce?

Edmund Mikołajczak, historyk: Główny powód wybuchu powstania był banalny i prosty. Polacy chcieli wyprzedzić decyzje międzynarodowe dotyczące przynależności Wielkopolski i Zachodnich Kujaw. Nie chciano doprowadzić na przykład do przeprowadzenia plebiscytu. Warte zaznaczenia jest również to, iż lata germanizacji i kulturkampfu wzmogły w Polakach patriotyzm, który doprowadził do zrywu, do walki o polskość. Zaczynając powstanie mieszkańcy tych terenów chcieli zaznaczyć, że właśnie tu jest Polska.

A jak wyglądało to w naszym mieście? Co doprowadziło do wybuchu powstania w Inowrocławiu?

E.M: Mieszkańcy Inowrocławia chcieli zrobić to samo co zrobiono w Poznaniu. 2 stycznia przeprowadzono pierwszy nieudany atak na Niemców, gdyż ich przewaga liczebna i zbrojna nad słabo uzbrojonymi powstańcami była ogromna. Dla przykładu podam, że jak mi wiadomo jeden z powstańców atakował Niemców grabiami. Na szczęście złożyło się tak, że od strony Gniezna zmierzał ku naszemu miastu oddział podporucznika Cymsa, do którego na zasadzie zjawiska „kuli śniegowej” przyłączały się oddziały z pobliskich miejscowości. Łącznie z mieszkańcami Inowrocławia zebrało się około 2000 osób, co stanowiło już realną siłę i można było myśleć o ataku. Niemniej jednak sądzę, iż mimo takiej ilości walczących, to i tak nie daliby oni rady. Pułk niemiecki był niebywale silny. Zaznaczyć również należy, że w trakcie gromadzenia wojsk dr Wachowiak, dr Krzymiński oraz ks. Laubitz próbowali na drodze pokojowej wyzwolić miasto, co jednak nie przyniosło skutku, gdyż zanim doprowadzono do końca negocjacji, przeprowadzono atak.

Jak wyglądał atak powstańców? Jak przebiegały walki?

E.M: W Mątwach odbyła się narada, podczas której Cyms zarządził atak z dwóch stron. Pierwsza grupa zaatakować miała w kierunku centrum miasta przez Rynek, wzdłuż Królówki w stronę koszar na ul. Dworcowej, a druga od strony zachodniej miała przypuścić ofensywę na Dworzec, który był ważnym punktem strategicznym. Jednakże grupy walczyły trochę w oderwaniu od siebie, było trochę chaosu w tym wszystkim. Istnieje pogląd, a którego autorem jest dr Wachowiak mówiący o tym, że Niemcy nie wykorzystali w całości swojego potencjału, trochę odpuścili Polakom. Z drugiej jednak strony jest opinia mówiąca o tym, że Niemcy zostali zmuszeni do opuszczenia miasta siłą. Ta druga opcja, akcentująca ofiary i "daninę krwi" stała się z czasem obowiązująca.

Nawiązując do rozlewu krwi, czy wiadomo jakie straty ponieśli powstańcy w trakcie walk?

E.M: Mówi się o około 40 powstańcach, którzy polegli i zostali później w większości pochowani na cmentarzu przy "Ruinie". Niestety dokładnych danych nie otrzymamy. Większość nazwisk poległych wypisanych jest na pomniku upamiętniającym ofiary.

Czy wśród powstańców był jakiś mieszkaniec Inowrocławia, który zasłużył się wybitnie w trakcie powstania?

E.M: Tak. Ten, który zginął jako pierwszy i był takim inowrocławskim odpowiednikiem tego słynnego Ratajczaka z Poznania to Wojtek Kwiatkowski. Z tymże on był spod Inowrocławia, a zginął tu obok poczty. Wspomnę może również mojego dalszego krewnego, który był z Inowrocławia z ulicy Orłowskiej. Był to Bolesław Kaźmierski. To z kolei jedna z ostatnich ofiar, bo gdy już kończyły się walki o Inowrocław, tam przy moście dworcowym został ugodzony jedną z ostatnich kul, która odebrała mu życie...

Jaki był relatywny wpływ powstania na mieszkańców Inowrocławia?

E.M: Gdy miasto było już wolne, powstańcy byli gotowi cały czas do walki z Niemcami. Czekali do momentu, w którym upewnili się, że Wielkopolska jest wolna, a upewnili się dopiero 28 czerwca 1918 roku po Konferencji Wersalskiej. Do czerwca były tutaj w Inowrocławiu jeszcze oddziały, nawet kobiece. Tu trzeba wspomnieć o paniach, o Pani Justyny Wichlińskiej z Tuczna, która organizowała pomoc medyczną i zaopatrzenie oraz o Pani Rybkowej sanitariuszce, która zasłynęła tym, że żyła prawie 100 lat i była najdłużej żyjącym uczestnikiem powstania w Inowrocławiu.
Wasze komentarze:

URABUS

Inowrocław
[346]
2017-01-07 22:19:16 | zgłoś do moderacji

Radko chodziłem na wagary ale kiedy mówili o tych wygranych powstaniach chyba byłem. Dzięki NORMALNYY,że przypomniałeś.

Edmund Starzyński

Inowrocław
[8]
2017-01-07 22:14:08 | zgłoś do moderacji

"normalnyy" Piątka z historii za to ja się nie popisałem. Przepraszam!

drugi_sort

Inowrocław
[1645]
2017-01-06 20:30:17 | zgłoś do moderacji

Ale, był ten apel Maciarewicza, czy nie było?

TAB015

Inowrocław
[727]
2017-01-06 13:01:04 | zgłoś do moderacji

Też nie uczestniczę już w manifestacjach patriotycznych z udziałem WP - właśnie ze względu na ten "macierewiczowski" "apel". Tylko w ten sposób niezależni patrioci mogą obecnie demokratycznie zaprotestować w tej kadencji parlamentu i władzy wykonawczej w n/u RP.

edox

Inowrocław
[17]
2017-01-06 09:34:50 | zgłoś do moderacji

Była szkoła im. kpt. Cymsa,i już bohater zniknął z frontonu tej szkoły,czemu?

normalnyy

Inowrocław
[26]
2017-01-05 19:46:21 | zgłoś do moderacji

Przepraszam że się wtrącam ale czytałem że również do zwycięskich zrywów niepodległościowych należały:

1.nowosądeckie z 1656 r.
2.wielkopolskie z 1806 r,
3.galicyjskie z 1809 r.,
4.lwowskie z 1918 r.,
5.sejneńskie z 1919 r.
6.śląskie z 1921 r.

jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić.

URABUS

Inowrocław
[346]
2017-01-05 17:17:25 | zgłoś do moderacji

Trochę to nie tak z tą Twoją obecnością, ale każdy ma prawo do manifestowania tego co leży mu na sercu lub czemu się sprzeciwia. Ale, że to jedyne w powstań (a trochę ich było) zwycięskie w historii polskich zrywów to fakt.

Hamlet

moje miasto
[1626]
2017-01-05 17:15:51 | zgłoś do moderacji

Inowrocław uczcił pamiec powstancow po odczytaniu APELU SMOLENSKIEGO bo rozkazy trza wykonywac

Edmund Starzyński

Inowrocław
[8]
2017-01-05 17:08:05 | zgłoś do moderacji

"smoleński"


Edmund Starzyński

Inowrocław
[8]
2017-01-05 17:07:31 | zgłoś do moderacji

Jeśli czytany był "apel smoleńskie" to dobrze,że mnie nie było. Ale CHWAŁA BOHATEROM, tymbardziej,że to jedyne wygrane powstanie.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media