Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Szykuje się duża, zielona inwestycja na Rąbinie

fot. archiwum
 INOWROCŁAW | 5  grudnia 2016, 13:07
Tysiące nowych nasadzeń, hotele dla owadów, nowe alejki, tor rolkowy i rowerowy, plac do gry w bule - to część zakresu inwestycji, która ma poprawić jakość środowiska Inowrocławia.

Miasto właśnie ogłosiło przetarg w ramach projektu "Poprawa jakości środowiska Inowrocławia przez rozwój terenów zielonych". Prace obejmą okolice ul. Ludwika Błażka przy placu zabaw Miś, obszaru pomiędzy ul. Błażka i al. 800-lecia oraz przy samej al. 800-lecia.

Zadanie podzielono na dwie części. Pierwsza obejmuje utworzenie terenów zielonych wraz z rozmieszczeniem urządzeń wspomagających bioróżnorodność. Mowa tu m.in. o dziesięciu hotelach dla owadów, dziesięciu karmnikach dla ptaków i dziesięciu budkach lęgowych. Posadzone zostaną drzewa i krzewy kilkudziesięciu gatunków, powstanie płot i altana z plecionki wierzbowej. Pod roślinnością wyłożona zostanie ozdobna kora, będą też nowe trawniki.

Część druga obejmuje budowę alejek parkowych, ścieżek rowerowych, toru rolkowego, toru rowerowego, placu do gry w bule, oświetlenia, a także montaż ławek i koszy na śmieci. Ta część zadania obejmuje w sumie 35 tys. m2, w tym 3 tys. m2 to nawierzchnie twarde, 4 tys. m2 - powierzchnie naturalne, a 28 tys. m2 to tereny zielone.

Wśród kryteriów wyboru ofert 60% stanowi cena, 20% okres gwarancji i rękojmi, a po 10% termin wykonania i doświadczenie osób prowadzących. W przyszłorocznym projekcie budżetu miasta na projekt pod nazwą "Poprawa jakości środowiska Inowrocławia przez rozwój terenów zielonych" zapisano blisko 3 mln złotych. 85% kosztów projektu ma pochodzić ze środków unijnych. Wyniki przetargu powinniśmy poznać w styczniu przyszłego roku. Termin realizacji prac określono na 185 dni. [MJ]Wasze komentarze:

sub0

Inowrocław
[598]
2016-12-07 22:23:25 | zgłoś do moderacji

@devil16 wtedy, gdy się zmieni prezydent i przewodniczący rady

devil16

Inowrocław
[81]
2016-12-06 08:18:39 | zgłoś do moderacji

Kiedy miasto ogłosi przetarg i zainwestuje /z naszych podatków/ na przejścia dla pieszych, aby byli bardzo dobrze oświetlone i bezpieczne?

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1664]
2016-12-05 23:39:07 | zgłoś do moderacji

To ile wzrośnie zadłużenie?

Shape

Rąbin
[5801]
2016-12-05 23:29:06 | zgłoś do moderacji

Rycho b: Wiemy wszyscy. Będzie to Inergia, ostatnio ulubieniec Rysia i Janka. Przebudowa pawilonu, budowy chodników, a nawet naprawy latarni ulicznych. Oto przykład, że mając znajomości można dobrze prosperować. Nawet w tak jałowym mieście, jakim jest Inowrocław. Jeśli jednak ciągle zyskuje jeden, to ktoś inny musi tracić. Tracimy zapewne my wszyscy.

kukiz15Inowrocław: Dokładnie. Ścieżka rowerowa naokoło "kauli" to hit. Zabetonują nam ostatnie skrawki zieleni pod pretekstem budowy "toru rolkowego". Bo przeszkadza komuś wolna przestrzeń.

beniass

Inowrocław
[92]
2016-12-05 23:14:09 | zgłoś do moderacji

InEnergia a kto ma wygrać :p

Rycho b

Inowrocław
[754]
2016-12-05 22:49:42 | zgłoś do moderacji

A ja wiem kto wygra przetarg. A ja wiem kto wygra przetarg. A ja wiem kto wygra przetarg.

kukiz15Inowrocław

Inowrocław
[312]
2016-12-05 18:15:41 | zgłoś do moderacji

Przestańcie budować ścieżki rowerowe przez parki i inne tereny zielone, a zacznijcie tam gdzie naprawdę są potrzebne czyli wzdłuż ruchliwych ulic. Dlaczego nie można bezpiecznie na rowerze przejechać z Rąbina na Toruńskie? na działki na Bydgoskiej? Polityka rowerowa w tym mieście nie istnieje!

achtungpanzer

Inne miasto
[123]
2016-12-05 15:57:46 | zgłoś do moderacji

już widzę jak wszystkie żule grają w bule...
żart? czy wydawanie na siłę kasy bo szwagrowi co ma wygrać przetarg brakuje na nową beemkę ?


Shape

Rąbin
[5801]
2016-12-05 13:34:57 | zgłoś do moderacji

Lepszy pomysł nasadzenia drzew, aniżeli zalania terenu betonem. Znając jednak wcześniejsze poczynania miasta mam sporo wątpliwości. Tak się składa, że przycinka drzew w rozumieniu naszego włodarza oznacza zostawienie samego pniaka. Tym razem chce się ingerować w ostatnie skrawki zielonej przestrzeni.

fatal1ty

Inowrocław
[313]
2016-12-05 13:21:06 | zgłoś do moderacji

Sprecyzujcie, czy chodzi o plac przy ul. Błażka, na którym zawsze rozstawia się cyrk/lunapark czy miejsce za budynkiem Kinomaxu?

Kijanka

Inowrocław
[256]
2016-12-05 13:15:16 | zgłoś do moderacji

Bardzo proszę o przemyślane nasadzenia nowych drzew! Po to, by po roku lub dwóch nie okazało się, że trzeba je okaleczać przycinaniem, lub, że są to gatunki nieodporne i łatwo "wypadające", jak różne odmiany jarząbu itp.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media