Królowa SabyMieszkam: Inowrocław

Kontakt ze mną:

Brak informacji

 
Więcej o mnie:

Brak informacji

Ostatnie komentarze użytkownika [459]:

2017-04-03 08:25:22
Wczoraj, 2 kwietnia 2017 roku, Park Solankowy, godzina ok. 15.00, plac przed muszą a na ławeczkach siedzą starsi, schorowani ludzi i PALĄ PAPIEROSY. Wiatru generalnie brak. Proszę, można głęboki oddech wziąć...Na tym pięknym filmiku powyżej tego nie widać. »


2017-03-30 13:21:41
Na zdjęciu powyżej pięknie widać "fale". Mnie cieszy remont ul Staszica; nie przypominam sobie podobnych kolein i pozapadanych studzienek...droga krajowa przez piękny Inowrocław.... »


2017-03-28 07:56:03
Kiedyś dzielnicowy zapytał mnie, czy od miejsca gdzie przechodziłem do pasów jest 100m (na gorącym uczynku). Zapytałem czy ma miarę.Gdyby miał, to kolejne pytanie byłoby o świadectwo legalizacji Urzędu Miar. Co za świat... Kamizelka TAK! USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 128) Art. 13. [Przechodzenie przez jezdnię] 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. 2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. 3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. 4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych. 6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym. 7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu. 8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni. »


Brak komentarzy
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.