Błaszak ZdzisławMieszkam: Inowrocław

Kontakt ze mną:

Brak informacji

 
Więcej o mnie:

Brak informacji

Ostatnie komentarze użytkownika [103]:

2017-05-06 20:00:33
Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950[1]. Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców współorganizowane m.in. przez działaczy II Proletariatu. Masowe demonstracje, pochody oraz starcia z carskim wojskiem, policją oraz kozakami, a także wspierającymi je nacjonalistycznymi bojówkami miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, organizowały je głównie Polska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz Bund. Podobnie liczne pochody i demonstracje klasowych organizacji robotniczych i partii lewicowych, w tym Polskiej Partii Socjalistycznej, żydowskiego Bund-u, nielegalnej Komunistycznej Partii Polski, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi odbywały się też w ten dzień w okresie II RP, często były one atakowane przez policję oraz nacjonalistycznych bojówkarzy, dochodziło do morderstw działaczy klasowych związków zawodowych i partii lewicowych. Po zakończeniu wojny rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status święta państwowego, wolnego od pracy i stan ten trwa do chwili obecnej. W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt w PRL-u, miało ono również szczególną wagę dla nazewnictwa w tym okresie. Nazwę imienia „1 maja” nosiło wiele ulic i placów Polski. Na cześć Święta Pracy otrzymała nazwę również jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń w ówczesnej Polsce – KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim. »


2017-02-06 09:30:12
"hrabia poniemirski I"Zgadzam się to temat ronda.W tych komentarzach jest mowa o wszystkim tylko mało co merytoryki w temacie podstawowym. Organy KSM-u nie są powołane do spraw należących do kompetencji samorządów. Pan Gapski powołany jest do kierowania pracami na rzecz spółdzielni wynikające z zapisów statutowych. To jest jego zadanie. »


2017-02-05 21:46:05
Uważam, że takie konsultacje powinni zorganizować razem i w porozumieniu Starosta Powiaty inowrocławskiego i Prezydent Miasta Inowrocławia. Z kolei pan Gapski, prezes KSM w Inowrocławiu niech się zajmuje sprawami swoich pracodawców tj spółdzielców. Niech się zainteresuje wolnymi powierzchniami jeszcze nie wydzierżawionymi w pawilonie przy ul Wojska Polskiego i wiele innymi sprawami. Do tego został zatrudniony. »


Brak komentarzy
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.